Programma-onderdelen

Voor het congrestival F-ACT into the Future hoef je je niet vooraf aan te melden voor de verschillende onderdelen. Maar, we kunnen ons voorstellen dat je al wel meer wil weten of wie er komen spreken en waarover. Dan kun je je op de dag verheugen. Daarom hieronder het overzicht van alle programma-onderdelen.

Grote zaal

 • Milo Berlijn is expert op het gebied van gastvrijheid. Van jongs af aan was hij actief in de horeca. Daar leerde hij als geen ander hoe belangrijk gastvrijheid is. Deze ervaringen gebruikt hij nu om ook medewerkers in andere branches te laten ervaren hoe belangrijk én vooral hoe leuk gastvrijheid is.
 • Tony Bosma is trendwatcher en futurist. Hij richt zich op trends die een blijvend effect hebben op onze manier van leven, werken, communiceren en consumeren. Tony’s lezingen zijn inspirerend én confronterend. Bosma: “Je moet niet kijken maar zien. Kijken we vanuit het heden naar de toekomst dan zijn we vaak verwonderd. Kijken we vanuit de toekomst naar het heden dan zijn we geschokt.” De lezing van Tony Bosma is een belevenis die je huidige kijk op de wereld fundamenteel zal ‘resetten’.
 • Charles Dorpmans is coördinator Drugs Information and Monitoring System bij Novadic Kentron en docent en adviseur over drugs- en alcoholgebruik voor diverse instanties. Charles gaat op het congrestival in op de stijging van het recreatieve gebruik van drugs. De maatschappelijke druk lijkt zo groot geworden dat kunstmatig ont-stressen nog de enige manier lijkt om te ontspannen. Als jongere moet je sterk in je schoenen staan om overeind te blijven in dit geweld. Hoe ziet de toekomst er uit als onze maatschappij niet de ondersteuning biedt die mensen nodig hebben. En de maatschappij … dat zijn wij!
 • Wouter Kusters is filosoof, schrijver en taalwetenschapper. Hij is bekend van zijn prijswinnende boeken ‘Filosofie van de waanzin’ en ‘Pure waanzin’. Op het congrestival werpt Wouter in de grote zaal een blik op de toekomst van de mensheid in het algemeen en die van de waanzin en de omgang met de waanzin in het bijzonder. Hij schetst wat ons te wachten staat op het gebied van klimaatverandering, menselijke verhoudingen en technologie, en bespreekt wat de gevolgen daarvan zijn voor ons op dit moment. Hoe zullen deze toekomstverwachtingen doorwerken bij mensen die werken in de zorg en bij mensen die zorg ontvangen, oftewel … bij iedereen? Later op de dag geeft Wouter nog een workshop over de vierde dimensie in de GGZ.
 • Stef Marinus (projectleider), Mathijs Olthuis (sociaal psychiatrisch verpleegkundig specialist) en Maril de Kuijer (vrijwilliger) spreken op het congrestival Mental Health First Aid (MHFA). MHFA is de EHBO van de psychiatrie. Het leert deelnemers eerste hulp te bieden aan mensen met psychische klachten. 25% van de Nederlanders ervaart immers een psychisch probleem. Heel veel mensen trekken echter niet zelf aan de bel. Er zijn veel vooroordelen rondom de psychiatrie. Maar juist in een samenleving waar participatie en samenwerken belangrijk is, moeten deze vooroordelen beslecht worden. MHFA helpt hierbij.
 • Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrie en een van de grondleggers van de beweging ‘De Nieuwe GGZ’. Tijdens het congrestival spreekt hij samen met Wilma Boevink over multideskundigheid en co-participatie. Hoe geef je daar vorm aan in de praktijk en in wat voor een soort GGZ? Naast een lezing over dit onderwerp gaat Jim later op de dag in de Kameleonzaal met deelnemers uitgebreider hierover in gesprek.
 • Jaap van Weeghel is directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos, hoogleraar psychiatrische rehabilitatie aan de Tilburg University en tevens verbonden aan GGz-instelling Dijk en Duin. Sinds jaar en dag zet hij zich in voor mensen met ernstig psychische aandoeningen. Hij heeft een groot aantal onderzoeksprojecten geleid en publiceerde veelvuldig over arbeidsrehabilitatie en dagbesteding, maatschappelijke ondersteuning, stigmatisering en sociale acceptatie en rehabilitatiemethoden. Hij maakt zich er hard voor dat stigma rondom psychische ziekten bespreekbaar gemaakt wordt, omdat stigma een grote barrière vormt voor maatschappelijke participatie. Vanwege zijn inzet voor maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen komt hem de eer voor de Remmers van Veldhuizen lezing toe.
 • Anita Witzier is presentatrice van diverse veelbekeken programma’s waaronder het programma ‘Opgenomen‘ waarin Anita verbleef in een psychiatrische kliniek. In het najaar start het tweede seizoen hiervan waarin Anita meedraait in twee klinieken van Novadic Kentron. Op het congrestival spreekt ze over haar ervaringen in de psychiatrie en verslavingsinstellingen.

 

Philipszaal

 • Rama Kamal is verslavingsarts bij Novadic Kentron en gespecialiseerd in de behandeling van GHB-afhankelijkheid. Ze deelt op het congrestival haar kennis over wat GHB: wat is GHB, wat is het effect van een GHB-verslaving, wat zijn de symptomen van GHB gebruik, hoe je om kunt gaan met cliënten die het gebruik ontkennen en wat kan je rol zijn als F-ACT-behandelaar als je gebruik signaleert?
 • Stillen is een theatervoorstelling. Deze voorstelling vertelt het verhaal van het meisje dat vecht voor haar herstel, voor een gezond leven waarin ze haar eetstoornis niet nodig heeft om haar angsten de baas te kunnen.
  Het gaat over de scheiding van verstand en gevoel (hoofd en lijf), angst, hoop en vervulling. Tegelijkertijd is Stillen een pleidooi om de persoon achter de eetstoornis te zien en te blijven vechten en hopen op de volledige terugkeer van deze persoon.
 • Toon Walravens is ambassadeur bij GGzE GroeiRijk en voorheen ervaringsdeskundig medewerker. Hij is bekend van het boek ‘Toon W. is hersteld’. Toon neemt de congrestivalbezoeker mee in zijn gedachten over ‘goede bejegening’. Iedereen in de zorg verkondigt: “Je moet cliënten goed bejegenen”. Maar wat is dat eigenlijk ‘goede bejegening’? Hoe verhoudt het zich tot de behandeling? Wat verstaat een cliënt er onder? En waar heeft hij of zij eigenlijk behoefte aan? Toon heeft hierover vele zorgverleners en cliënten gesproken. In zijn bijeenkomst daarom aandacht voor ‘Goede bejegening … mij een zorg’.
 • Muzikale verhalen
  Brabantse singer-songwriters hebben de afgeholpen tijd verhalen opgehaald bij F-ACT in Eindhoven. Uit deze ontmoetingen zijn Nederlandstalige liedjes ontstaan over de weg die cliënten én de mensen die hen dagelijks bijstaan bewandelen en waar deze wegen naartoe leiden.

 

Kameleonzaal

 • Carlijn van der Linden is ervaringdeskundige en kent de GGZ van binnen en van buiten. Daarnaast is ze ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma. Frank Bonekamp is projectleider bij Samen Sterk zonder Stigma en initiatiefnemer Socialrun. Samen nemen ze je op het congrestival mee in het fenomeen stigma en zelfstigma. Stigmatiseer ik als hulpverlener en wat is zelfstigma bekeken vanuit #meedoeniswinnen.
 • Philippe Delespaul is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en expert in innovaties binnen de GGZ. Hij gaat op 22 september in debat met Niels Mulder, bijzonder hoogleraar bij Erasmus MC. De nieuwe GGZ stelt voor om de zorg te organiseren in wijken van minder dan 20.000 inwoners. Een FACT-team dat op zo’n schaal opereert is beter in staat om zorg te verstrekken aan een groter deel van de cliënten met een EPA-indicatie. Nu bieden FACT-teams zorg aan ongeveer 20% van de EPA doelgroep, dit zou kunnen stijgen naar 60-70%.
  Er is een bezorgdheid dat zorg die op deze manier georganiseerd wordt, slechts generalistisch kan zijn en dat cliënten nog minder dan nu reeds het geval is, de professionele hulp krijgen waar ze recht op hebben. Niels Mulder verwoordt deze stelling, terwijl Philippe Delespaul verdedigt dat deze wijkgerichte downscaling de toekomst van de GGZ is en de wijze waarop de doelen van het visiedocument over de toekomst van FACT het best gerealiseerd kan worden. Geenszins een de-professionalisering.
 • Nellieke de Koning is kinder- en jeugdpsychiater bij GGZ Noord Holland Noord. Zij gaat op het congrestival in op vroegsignalering bij kinderen. Preventie van ernstige aandoeningen kun je immers bereiken door vroegsignalering van kinderen in de knel en een samenhangend zorgaanbod.
 • Wouter Kusters geeft naast zijn lezing in de Grote Zaal in de Kameleonzaal een workshop over de vierde dimensie van de GGZ. Hij bespreekt en bekritiseert de drie dimensies van het bio-psycho-socio-model. Er is veel kritiek op de zorg in de GGZ, en velen, zowel cliënten als hulpverleners vinden dat er iets ontbreekt. Wouter Kusters bespreekt gedachten en ideeën over wat er ontbreekt. Hij geeft  aan waar een zogenaamde ‘vierde dimensie’ in de zorg uit zou kunnen bestaan.
 • Jim van Os gaat, na zijn lezing in de Grote Zaal over multideskundigheid en co-participatie, in de Kameleonzaal met de congrestival-bezoeker in gesprek over dit onderwerp.

 

Speakerscorner

 • Frits Bovenberg is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, en heeft na zijn opleiding VO-beroepsinnovatie bijgedragen aan diverse veranderingsprojecten binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Hij neemt ons mee in de wereld van RACT. RACT staat voor Resouce Group Assertive Community Treatment. Het is volgens Frits de logische opvolger van ACT en FACT. Het sluit aan bij de nieuwe eisen die gemeenten en zorgverzekeraars gaan stellen aan ambulante integrale wijkzorg en sluit beter aan bij de wensen van eigen regie, zorg aan huis en actief betrekken van informele steunsystemen.
 • Devi Hisgen is hersteldeskundige bij Pameijer. Hij gaat op 22 september in op de behandeling van dubbele diagnose. De herstelgerichte kijk staat daarbij voorop. Hij vertelt onder andere over een cursus die cliënten leert om te gaan met ‘creving’, genaamd de Overwinningsgroep.
 • Maaike Janssen is dramatherapeut bij Altrecht. Zij gaat in op de mogelijkheden van vaktherapie bij F-ACT. Soms schiet een gesprek namelijk niet op. Je denkt alle trucjes uit de kast gehaald te hebben, maar toch heb je het gevoel je cliënt niet te bereiken. Of heb je het gevoel dat je cliënt meer nodig heeft. Vaktherapie kan een nieuwe ingang bieden waarbij de cliënt op een andere manier aangesproken wordt. Middels beeldend werken of theaterwerkvormen kan de cliënt werken aan zijn of haar problemen. Vaktherapie binnen F-ACT werken vraagt creativiteit en actie van de hulpverlener. Ben jij benieuwd hoe het werkt en wat het kan toevoegen? Ga dan luisteren naar de lezing van Maaike.
 • Michiel Bähler is adviseur en psycholoog bij GGZ Noord Holland Noord. Hij neemt je op het congrestival mee naar de toekomst van F-ACT. Deze ligt volgens Michiel in de ontsluiting van de specialistische GGZ in de wijk. De definitie van positieve gezondheid  is een paradigma shift voor het geneeskundig handelen en denken: van het bestrijden van ziekte naar het bevorderen van gezondheid.  De principes van F-ACT vragen om een verdere verdieping: dichter op de burger en meer toegang tot evidence based practices.  Dit vraagt om een reorganisatie van de specialistische GGZ.
 • Hans Willemsen is programmaregisseur van F-ACT en systeemtherapeut bij GGz Breburg. Hij spreekt vandaag over de creativiteit en het maatwerk dat werd gevraagd binnen F-ACT Jeugd in Breda. Met beperkte middelen het maximale bereiken. Buiten de kaders denken, vooral niet herhalen wat in eerdere trajecten ook al niet werkte. Flexibel de jongere tegemoet treden, nieuwsgierig zijn naar wat deze zelf wil. Bij GGz Breburg en Juzt zijn bakens verzet. De twee culturen moeten elkaar gaan vinden. Door intensief met elkaar samen te werken is het team van twee ‘eigen’ culturen tot een F-ACT-cultuur gegroeid. Een stevig team dat stevig staat in de begeleiding van deze complexe doelgroep.
 • Tineke van der Linden is GZ-psycholoog bij GGz Breburg. Tineke presenteert de resultaten van het onderzoek naar EMDR bij auditieve verbale hallucinaties: EMDR bij het horen van stemmen. Met EMDR werd getracht om de last van de stemmen rechtstreeks te verminderen.
 • Edo Rutten Wijenberg is spv’r bij Dichterbij. Edo gaat in op hun aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Sinds 2015 doen zij als volwaardig burger mee in de wijk. Er zijn geen aparte voorzieningen die hen beletten volledig te integreren … of toch wel? Is de GGZ voor hen wel voldoende toegankelijk? Of hebben we in 2020 in elke wijk een FACT LVB? En nemen we daarmee hun talenten en behoeften voldoende serieus?
 • Majonneke Vetten is onderzoeker bij het Op het congrestival spreekt ze over de toepasbaarheid van het F-ACTmodel in Moldavië en soortgelijke landen. In Moldavië wordt F-ACT momenteel als de basis gebruikt voor het opzetten van community mental health care in vier pilot districten. De vraag die centraal staat is: Wat is de toepasbaarheid van het F-ACT model in de context van de vroegere Sovjet staat Moldavië en wat dit kan betekenen voor de toekomst van F-ACT in soortgelijke landen?
 • Jorg de Vlam is teamleider Specialistische GGZ bij Novadic-Kentron. Jorg gaat in op de keuzes en afwegingen die het FACT-team van Novadic-Kentron, een team dat alleen bestaat uit mensen uit de verslavingszorg, heeft gemaakt. Waarom kies je er voor een verslaving leidend te laten zijn? Is een diagnose een primair uitgangspunt voor de behandeling of is het steunend? De vraag van de cliënt centraal, hoe matcht dat met in- en uitstroom en welke behandeling past daarbij? De toekomst vraagt volgens Jorg om hulpverleners met een andere
  zienswijze.
 • Anneke van Wamel is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbosinstituut. Anneke gaat op 22 september in op de mogelijkheden van F-ACT-teams om verslaving een goede plek te geven in het F-ACT aanbod. Een groot deel van de F-ACT-cliënten heeft te kampen met meerdere aandoeningen, waarvan verslaving een van de meest voorkomende is. F-ACT-medewerkers zijn zich hier bewust van, maar het lukt nog te weinig om de behandeling van de verslaving een goede plek te geven in het F-ACT-aanbod. Hoe komt dat, waar lopen F-ACT-teams tegenaan en wat kunnen we doen om dit te verbeteren?
 • Koen Westen is onder andere spv’r en docent en gaat in op de rol van de hulpverlener en het team in het herstelproces van de cliënt. Een positieve, hoopvolle attitude is een duidelijk bevorderende factor van herstelondersteunende zorg. Uit het onderzoek ‘Hoop op Herstel’ zijn verschillende aanbevelingen gekomen die zich richten op beïnvloeden van hoop door goede omstandigheden te creëren voor het team en het individu.
 • Mehmet Yucel is transcultureel systeemtherapeut. Hij bedacht een methode waarmee mensen kunnen laten zien hoe ze zich voelen, wat hun problemen zijn, maar ook wat hen hélpt. Zijn therapeutische gespreks-blokkendoos is een ei van Columbus: hij laat je visualiseren, ordenen en voelen. Blokken visualiseren de draaglast en draagkracht en geven de cliënt inzicht.
 • Rokus Loopik is ontdekkingsreiziger in herstelmethodieken en gefocust op de nieuwe herstelmethodiek ‘shared reading’. Bij Shared Reading wordt een verhaal of gedicht voorgelezen. Daarna wordt gesproken over wat er is voorgelezen. Hierdoor wordt een verbinding gelegd tussen mensen en literatuur en komen mensen tot leven, in de breedste zin van het woord.

 

Ehealth-corner

In de Ehealth-corner kun je de hele dag door je hart ophalen over de ontwikkeling en toepassing van Ehealth, in de breedste zin van het woord, in de behandeling. Apps, online behandelen, inzet van een robot … allerlei toepassingen passeren er de revue.

Muziek en theater

We willen er naast een leerzame dag ook een hele gezellig dag van maken. Daarom biedt V-Snaar Collectief een leuk inspirerend muziek- en theaterprogramma.

Facebooktwittermail