Voor het eerst komt het landelijk FACT congres naar Drenthe! In samenwerking met ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen en netwerkpartners organiseert GGZ Drenthe op 6 juni 2019 het FACTIVAL.

Het FACT congres staat in het teken van zingeving, stigmabestrijding, herstel en inclusie en is nadrukkelijk geïnspireerd door de uitgangspunten van de Positieve Gezondheid.

We willen graag laten zien wat we in Drenthe doen aan ‘EPA zorg en behandeling’, ook vanuit de context van jeugd- en verslavingszorg en woonondersteuning. Er gebeurt in Drenthe veel vanuit verregaande samenwerking met netwerkpartners en met naastbetrokkenen. Ervaringsdeskundige inzet is binnen die samenwerkingen inmiddels vanzelfsprekend. GGZ Drenthe beschikt ook over forensisch ACT en FACT dus ook dat aspect komt aan de orde.

Sprekers
Wij zijn zeer verheugd dat wij Machteld Huber als keynote spreker kunnen verwelkomen. Onder de titel ‘De erkenning van het kwaad’ zal Irene van de Giessen de vijfde Remmers van Veldhuizenlezing uitspreken.

Wat is het FACTIVAL en hoe verhoudt dat zich tot het FACT congres?
Als het gaat over zingeving, stigmabestrijding, herstel en inclusie dan moeten we er niet alleen met zijn allen over gaan praten binnen de muren van een congres, maar dan moeten we dat in praktijk gaan brengen. Wij geloven dat we verder komen als we deze thema’s bespreken en beleven met een brede groep mensen. Daarom verbinden we ons aan het Zingevingsfestival en aan het Festival der Mooie Dingen. Voorafgaand aan het FACTIVAL is er op 5 juni een masterclass: een openbaar en inhoudelijk programma van lezingen en dialoog met het publiek in samenwerking met het Festival der Mooie Dingen en het Zingevingsfestival. Tijdens het congres op 6 juni zullen de invloeden van beide festivals ook terug te zien zijn. Dit totaalconcept noemen we FACTIVAL!

Laat je verrassen door een inspirerend FACTIVAL op 5 en 6 juni in Assen!