Accreditatie

 

Bij de volgende partijen is accreditatie toegekend:

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (scholing GGZ en SPV): 7 punten

 • Verpleegkundig Specialisten Register: 6 punten

 • Register vaktherapie: 6 punten

 • FGzPt – specialismen gezondheidszorgpsycholoog: 5 punten

 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland: 5 punten

 • SKJ: 5 punten

 
 

Bij de volgende partijen is accreditatie aangevraagd:

 • KNMG-GAIA
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
 • Registerplein
 • VGCt
 • Belgisch register:
  • Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP)
  • B2B teams netwerk
  • RIZIV