Bij de volgende partijen is accreditatie aangevraagd:

  • FGzPt – in behandeling
  • Kwaliteitsregister V&VN – geaccrediteerd voor 6 punten
  • NVRG – in behandeling
  • NVvP – in behandeling
  • Register Vaktherapie – in behandeling
  • Registerplein – in behandeling
  • SKJ – in behandeling
  • VSR – geaccrediteerd voor 6 punten
  • VVGN – geaccrediteerd voor 6 punten