Call for abstracts

F-ACT startte in 2003 bij GGZ Noord-Holland-Noord. Op dit F-ACT congres blikken wij nu, 2021, verder vooruit. Zijn wij klaar voor de toekomst, waarin er meer digitaal behandeld wordt, een sterker focus komt op Publieke Geestelijke Gezondheidszorg en van professionals wordt verwacht dat zij samen leren met de cliënt?  Dit vraagt om een integrale aanpak en de kunst/het vermogen om van elkaar te leren en kennis te delen.

Welke mogelijkheden bieden we?

Voor dit congres zijn we daarom op zoek naar (nieuwe) ontwikkelingen in de zorg,  wetenschap, maatschappij, delen van praktijk- en levenservaring en naar kunst, muziek en theater.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om materialen aan te leveren voor de virtuele ruimtes in de online congresomgeving:  

  • Logo
  • Foto(s) maximaal 5 liggende foto’s
  • 1 filmpje
  • Tekst/toelichting
  • Verwijzing naar een website
  • Toevoegen van documenten die bezoekers kunnen downloaden

Thema's

Graag zien we deze geest van vernieuwing en flexibiliteit op deze domeinen terug in bijdragen die aansluiten bij een of meerdere van de volgende 10 thema’s. 

Netwerkorganisatie, regiopartners, publieke gezondheid, preventie
Systeem interventies, resource groepen, de JIM-aanpak, diagnose overstijgend
Jeugd, volwassenen, ouderen, preventie, herstel
Ambulant, kliniek, forensisch
Face-to face, digitaal, nonverbaal
Herstel ondersteunende behandeling, inzet van kunst

Bijblijven, ontwikkeling

Herstelwerkplaats, Herstelcolleges, ervaringskennis en -deskundigheid
Moreel beraad, mensenrechten, VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap.

Implementatiewetenschap, user research, PDSA cyclus