Back into the driver’s seat: de Therap-i Module

In deze workshop zal de Therap-i module worden geïntroduceerd aan de hand van onze studie en casuïstiek. In de Therap-i studie bestuderen we de potentie van dagboekmetingen voor de behandeling van depressieve patiënten met complexe symptomatologie in de tertiaire zorg. Het idee is dat dagboekmetingen op de smartphone en de daaruit resulterende feedback, nieuwe inzichten kunnen bieden voor patiënt en behandelaar. Het bijzondere van Therap-i is dat patiënten, samen met hun behandelaar en een onderzoeker, hun eigen gepersonaliseerde dagboek samenstellen. Hiermee verzamelen ze zelf systematisch gegevens over hun psychische klachten en omgeving tijdens het dagelijks leven. De verzamelde dagboekgegevens worden vervolgens verwerkt in een persoonlijk feedbackrapport, die voornamelijk bestaat uit beschrijvende figuren en een netwerk. In een dergelijk netwerk worden verbanden gevisualiseerd tussen de
gemeten variabelen. De verwachting is dat zowel patiënten als behandelaren hiermee beter zicht krijgen op de klachten en welke factoren daar mogelijk invloed op hebben. In een regulier consult worden vervolgens werkhypotheses, gebaseerd op bovenstaande figuren, besproken door de patiënt, behandelaar en onderzoeker.

De hoofdvraag van de studie is of het gebruik van een gepersonaliseerd dagboek en feedback hierop een gunstig effect heeft op depressieve klachten, het functioneren van mensen, en hun gevoel van controle op het eigen leven en de klachten. Het doel is dat mensen weer het gevoel hebben “in the driver’s seat” te zitten doordat ze inzicht hebben gekregen in hoe depressie in hun specifieke geval werkt.
Inhoud workshop: i) interpreteren van een feedbackrapport, ii) opstellen van een werkhypothese, iii) een behandelplan opstellen op basis van een werkhypothese
Leerdoel: kennismaking met de integratie van dagboekmetingen en daarop gebaseerde feedback in de behandeling van depressie