Begeleid leren – Mondzorg bij psychose/armoede

De adolescentie/jong volwassenheid is de levensfase waarin de meeste psychische problemen voor het eerst tot uiting komen. Meestal is het gevolg hiervan dat de educatieve ontwikkeling onderbroken wordt, dan wel voorgoed wordt afgebroken. Dit heeft vaak weer tot gevolg dat een ontwikkeling naar werk stagneert.

Professionals, werkzaam in FACT-teams, krijgen in de praktijk te maken met cliënten die een reguliere opleiding (gaan) volgen en daarbij extra begeleiding nodig hebben. Begeleid Leren, gericht op het ondersteunen van (jong)volwassenen met (ernstige) psychische problemen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding, biedt tools om aan de gewenste ondersteuning handen en voeten te geven. De afgelopen jaren is door de Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren van het lectoraat Rehabilitatie een Begeleid Leren Toolkit ontwikkeld en getest. In deze bijdrage wordt een aantal interventies uit de Begeleid Leren Toolkit (keuzemodule, individuele trajectbegeleiding, openheid geven, cognitieve functietraining, bondgenotengroep) met de deelnemers besproken.