De Woonstart-koffer: van visie naar actie (locatie: Studio 1c)

Cosis investeert fors in methodische scholing van medewerkers. Iedereen is geschoold in de Individuele Rehabilitatie Benadering, uitgangspunt is de herstelondersteunende zorg, het methodisch werken is geborgd in het elektronisch cliëntdossier……  en toch vallen de participatie uitkomsten voor/van cliënten tegen.

Om die uitkomsten te verbeteren, ontwikkelde Cosis de Woonstartvisie: Op weg naar herstel voor iedereen. De 4 aspecten van de herstelondersteunende zorg staan model voor de inrichting van de zgn Woonstartkoffer. In de koffer (virtueel  www.cosis.nu/woonstartmaar ook fysiek) bevinden zich 4 vakken: herstel van identiteit, van gezondheid, dagelijks leven en maatschappelijke rollen. Elk vak bevat interventies die Cosis óf zelf ontwikkelde met de IRB als onderlegger, of interventies ontwikkeld door externe partijen. Voorbeelden van intern: de Oriëntexpress…. Een cursus voor cliënten die zich oriënteren op een structurele activiteit.  Financiële zelfredzaamheid versterken; een cursus voor cliënten met o.m. als thema: bewindvoering is geen automatisme.

Voorbeeld van extern: Begeleid Leren, Photovoice, Schrijf je eigen Herstelverhaal.

In de workshop leggen we uit hoe programmatisch werken met een methodiek kan bijdragen aan de doelen van cliënten en hoe we te werk zijn gegaan. Tevens laten we de koffer met inhoud zien, en zoomen in op enkele onderdelen.