Estafetteloop in Drenthe: integraal werken en financieren in FACT Jeugd 2.0 (locatie: Kleine Bioscoop)

Problemen in de continuïteit van (FACT Jeugd) zorg en problemen in de financiering waren in Drenthe aanleiding voor zorgaanbieders, zorgverzekeraar en gemeenten om met elkaar een goed op elkaar ingespeeld estafetteteam te vormen.  Maar dat ging niet van zelf. Want hoe zorg je dat expertise van zorgaanbieders vanuit verschillende domeinen goed gekoppeld wordt aan de expertise van gemeenten? En hoe zorg je er gezamenlijk voor dat middels integrale financiering  aansluitingsproblematiek van 18-/18+ voorkomen wordt? Hoe vul je zo’n gezamenlijk proces goed in met elkaar? Hoe leer je elkaars werelden kennen en elkaars taal spreken? Hoe kom je tot een gezamenlijk werkmodel en financieringsvorm?  Dat vertellen we graag in deze presentatie.