F-ACT jeugd: onmisbare schakel (locatie: Harry Muskee)

F-ACT Jeugd sluit aan op de maatschappelijke beweging richting verdere ambulantisering, waarbij hulpverleners in de wijk steeds belangrijker worden en de klinische zorg afneemt. Met 30 gecertificeerde teams en meer dan 30 teams in ontwikkeling blijft het aantal F-ACT Jeugdteams in Nederland nog steeds groeien. Maar draagt dit zorgmodel inderdaad bij aan het psychosociaal en maatschappelijk functioneren van kinderen en jongeren met ernstige psychische problematiek? Dat is de kern van ons F-ACT Jeugdonderzoek.

Om meer zicht te krijgen op F-ACT bij jeugd is GGZ Oost Brabant in samenwerking met het Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en zeven ggz-instellingen (Accare, GGZ Noord Holland Noord, Idris, Kenter Jeugdhulp, Lucertis, Mondriaan en Triversum) een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart. In dit onderzoek bestuderen we verandering in het psychisch en maatschappelijk functioneren over de loop van de F-ACT zorg en kijken we of deze verandering samenhangt met de modelgetrouwheid van de teams.

Wij (Marieke Broersen en Nynke Frieswijk) werken beiden in een F-ACT-team voor jeugd en maken deel uit van de projectgroep die sturing geeft aan het onderzoek. Tijdens deze lezing zullen we ingaan op de positie van F-ACT jeugd binnen het huidige zorglandschap en presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek.