FACT – Zorg Rookvrij!! (locatie: Kleine Bioscoop)

In het Nationale Preventie akkoord worden tal van maatregelen aangekondigd om roken te ontmoedigen. Ook voor de FACT-zorg heeft dat consequenties. In dit akkoord wordt gesteld dat ook in de ambulante setting zorgprofessionals en medewerkers hun werk rookvrij moeten kunnen doen. De nieuwe koers is een stevige stap vooruit om tabaksafhankelijkheid aan te pakken, ook in de FACT zorg. Maar de weg daarnaar toe is grillig, want weinig zorgsoorten zijn zo ‘doorrookt’ als de GGZ en de verslavingszorg. Het beoogde beleid heeft consequenties voor cliënten en voor medewerkers. Tijdens deze workshop kan de bezoeker beroep doen op ervaringen die zijn opgedaan in de zorg, wordt er informatie verstrekt en worden ervaringen uitgewisseld.