Herstelondersteunende intake

Deze presentatie vertelt over de Herstelondersteunende intake, zoals die binnen een onderzoeksproject binnen GGZNHN wordt gebruikt. Deelnemers krijgen een indruk van de werkwijze, waarbij vanaf de start van het proces client actief betrokken is bij de invulling van zijn behandeling. Ervaringsdeskundigen maken deel uit van het intaketeam.

Resultaten

Onderzoekresultaten worden in het voorjaar verwacht. Uit de pilot is naar voren gekomen dat de clienttevredenheid hoger is en medewerkers meer plezier in hun werk hebben. Clienten hebben meer eigen regie. Er is uitwisseling tussen behandelaren en ervaringsdeskundigen en psychische problemen worden genormaliseerd. Bijkomend blijkt een deel van de clienten behandeling elders te vinden, zoals op de herstelwerkplaats, via e-health of in de basis-GGZ. Dit heeft een positief effect op de wachtlijst.

Conclusie:

Clienten zijn goed in staat om hun eigen behandelvorm te kiezen, als ze goed geinformeerd worden over de verschillende mogelijkheden. Zij kiezen regelmatig voor minder intensieve en minder gespecialiseerde vormen van behandeling. Ze maken vaker gebruik van e-health en programma’s van de herstelwerkplaats.