IPS Werkt! (locatie: Artiestenfoyer)

Als IPS team gaan wij ervan uit dat de methodiek en de waarde voor de kandidaten  binnen  GGZ  gemeengoed is. Tijdens deze workshop gaan wij in op de innovatieve en unieke ontwikkelingen die er in de provincie Drenthe gaande zijn vanuit GGZ Drenthe op het gebied van IPS. Het accent zal liggen op de samenwerkingsverbanden die met andere partijen tot stand zijn gebracht; hoe zijn deze tot stand gekomen, met welke partners wordt samen gewerkt, hoe is de afstemming tussen de verschillende partijen en wat is de meerwaarde voor de kandidaten in een IPS traject.

Wat wij als IPS team belangrijk vinden is ons sterk te maken voor samenwerking tussen GGZ, UWV en Gemeenten (Werk & Inkomen) om ook hier de IPS gedachte gemeengoed te maken. D oor samen te werken met partners binnen de reguliere arbeidsmarkt wordende kansen voor een duurzame arbeidsplaats of scholing van onze kandidaten vergroot en dragen wij bij de-stigmatiseren van de EPA doelgroep. GGZ –Drenthe is samenwerkingspartner en belangenbehartiger van mensen met EPA in de arbeidsmarktregio’s Drenthe, Groningen en Zwolle.

In deze workshop willen wij een beeld schetsen hoe wij als IPS team de samenwerking tussen alle partijen tot stand hebben gebracht. Wat zijn de onderlinge afspraken en hoe stemmen wij deze af in het belang van de kandidaat? Wij gaan in de workshop laten zien met welke verschillende partijen wij samen werken en welke nieuwe ontwikkelingen er zijn zoals; participeren in IMPULS aanbesteding, Impuls Meppel, Pilot GGZ –Drenthe en gemeente Assen in het kader van de participatiewet, Samenwerking Menso Emmen.

Wij willen de aanwezigen prikkelen om zo veel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening te bevorderen en hen aan de hand van praktijk voorbeelden handvaten geven hoe zij dit kunnen aanpakken. Iedereen bewust te maken hoezeer de methodiek IPS hierbij kan ondersteunen.