Krachtgericht werken vanuit persoonlijke diagnostiek (locatie: Unica)

Krachtgericht werken is erop gericht om vanuit een presentvolle houding en door aan te sluiten bij de copingvaardigheden en leefstijl van betrokkene, een contextueel gerichte aanpak te hanteren. Hierbij wordt uitgegaan van persoonlijke diagnostiek dat uitgaat van een betekenisvolle en belevingsgericht benadering. De krachten van de betrokkene kunnen worden aangeboord wanneer de demoralisatie kan worden opgeheven. Hierbij spelen elementen uit de rehabilitatie en herstel, alsmede ervaringsverhalen een onmisbare schakel in de methode van werken.