Let’s talk about sex (locatie: Unica)

All we need is love. Toch? Liefde, seksualiteit en intimiteit zijn universele basisbehoeftes. Gek eigenlijk, dat we binnen de geestelijke gezondheidszorg zo weinig aandacht hebben voor deze themas. Hoogste tijd voor deze workshop!

In deze workshop gaan we na hoe verslaving en andere psychische kwetsbaarheden van invloed zijn op seksualiteit en intimiteit. Daarnaast gaan we aan de slag met aan aantal oefeningen gericht op bewustwording en het bespreekbaar maken van deze themas.  Na afloop heb je zowel inhoudelijke als praktische handvaten gekregen om op je eerstvolgende werkdag, deze mooie themas bespreekbaar te gaan maken.