F-ACT IN BEWEGING

hét online congres over F-ACT
3 juni 2021

Let’s talk about sexuality and intimacy

All we need is love! Toch? Het vormgeven van liefde, intimiteit en seksualiteit is niet voor iedereen even eenvoudig. Psychische klachten kunnen hier van grote invloed op zijn.

Uit onderzoek blijkt dat seksualiteit en intimiteit vaak belangrijke onvervulde behoefte zijn voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Bij een deel van hen leidt dit tot een zorgvraag. Uit onderzoek blijkt echter tegelijkertijd dat de meeste hulpverleners weinig geneigd zijn deze thema’s bespreekbaar te maken.

Om erachter te komen welke drempels mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ervaren op deze levensgebieden, en om zicht te krijgen op hoe hulpverleners kunnen bijdragen aan het verlagen van deze drempels hebben wij de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar dit thema. De belangrijkste resultaten komen in deze lezing voorbij. Zo wordt er stilgestaan bij de beleving van seksualiteit en intimiteit bij mensen met psychische klachten. Ook kom je erachter welke barrières cliënten kunnen ervaren op dit gebied en krijg je ideeën over hoe je dit thema een plek kan geven binnen een herstelgerichte behandeling. Zowel cijfers en verhalen op basis van onderzoek als meer praktische tips en handvatten komen aan bod.