Mens onder mensen, op weg naar GGZ vriendelijke wijk (locatie: Rabobankzaal)

Wij willen laten zien hoe wij vanuit de Factteams in Amsterdam Zuid in samenwerking met gemeente, Welzijn , en Team ED (ervaringsdeskundigen) een project zijn gestart om deze doelstelling vorm en inhoud te geven. Samen met Movisie is in maart 2019 een handboek gepubliceerd waarin onze werkwijze beschreven staat.

Door onze manier van werken is  de GGZ niet langer een eiland binnen de wijk, maar onderdeel geworden van het netwerk dat wij persoonlijk hebben opgebouwd met ketenpartners.

Naast aandacht voor het maken van ruimte, kwartier maken voor de GGZ doelgroep wordt ook aandacht geschonken aan wat het betekent voor de wijk om onze groep te ontvangen. Wij doen dit door deskundigheidsbevordering, deelname aan overleggen in de wijk ( zorgnetwerk) en individueel consult aan professionals, vrijwilligers en buren in de wijk.

In de workshop willen wij vertellen over onze ervaringen en onze resultaten. We willen ook interactief , in groepjes,  aan de hand van een  opdracht deelnemers laten meedenken over oplossingen ten aanzien van wijkgericht werken.