Onderzoek naar betrekken van naasten en familiecoaching (locatie: Anne de Vries)

Tijdens deze presentatie wordt u meegenomen in de ontwikkelingen op de HIC (High & Intensive Care) op het gebied van naastbetrokkenenzorg. Vanuit dit onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen gedaan richting de organisatie die niet alleen voor de HIC gelden.

Ook zijn er verschillende interventies in te zetten. Hiervan gaan we 1 interventie uitlichten, namelijk familiecoaching, waarbij wij ervoor gekozen hebben om dit uit te laten voeren door een familie-ervaringsdeskundige en een hulpverlener van GGZ Drenthe.