Ontdek en erken het ontwikkelingsniveau van cliënt (Locatie: Balkon 1 Bioscoop)

De laatste jaren is binnen de GGZ meer aandacht ontstaan voor patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafheid. Deze patiënten vormen een kwetsbare groep en hebben een grotere kans op het ontwikkelen van psychiatrische en/of gedragsstoornissen. Om deze patiënten binnen de reguliere GGZ te behandelen, zijn er aanpassingen nodig.

In deze workshop gaan we in op de aspecten die van belang zijn bij:

  • het signaleren van zwakbegaafdheid of een LVB;
  • de diagnostiek van patiënten met een LVB of zwakbegaafdheid;
  • de behandeling van patiënten met een LVB of zwakbegaafdheid;
  • de communicatie en bejegening.

We maken hierbij gebruik van casuïstiek, waarbij specifieke aandacht zal zijn voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau.