OOKK: Open over kracht en Kwetsbaarheid (locatie: Harry Muskee)

De GGZ-professional heeft naast wetenschappelijke kennis en praktijkervaring nog een derde bron van expertise die kan bijdragen aan het herstel van onze cliënten: de eigen levenservaring. Dit is een bron die we nog onvoldoende aanboren. De opvatting dat persoonlijke ervaringen buiten de beroepsrol gehouden moeten worden is aan het verdwijnen. We gaan naar een nieuw tijdperk waarin het gesprek met de cliënt een van twee deskundigen is die samen willen leren. Ervaringskennis heeft meerwaarde voor alle professionals en past binnen de herstelvisie. Het is het goud dat wij allen bij ons dragen maar nog onvoldoende inzetten.

De workshopgevers delen hun eigen herstelverhaal en hun praktijkervaringen met het inzetten van zelfonthulling. De theoretische achtergrond van zelfonthulling en de professionele afstand en -nabijheid worden besproken. Zo kunnen de deelnemers voor zich zelf een onderbouwde keuze maken of en hoe zij hun eigen levenservaring inzetten als bijdrage aan het herstel van hun cliënten.