Ouderschap en verslaving: wanneer is het goed genoeg? (locatie: Studio 1c)

Kinderen van ouders met verslavingsproblematiek zijn kwetsbaar. Ze lopen een hoger risico op het ontwikkelen van verslavings- dan wel psychiatrische problematiek. Het is daarom erg belangrijk om in een vroeg stadium te signaleren, welke risico en beschermende factoren een rol spelen bij deze groep kinderen om mogelijke intergenerationele overdracht van verslaving op latere leeftijd te voorkomen. Eén van de beschermende factoren kan de aandacht voor ouderschap en verslaving zijn: wat is ‘goed genoeg’ ouderschap en wat hebben cliënten nodig om ondersteunt te worden in hun ouderschap? Wat gebeurt in de huidige praktijk ten aanzien van het bespreekbaar maken van ouderschap en waar kunnen we nog meer op inzetten? Het doel van de lezing/workshop is kennisoverdracht en discussie.