Lezing: Psychische zorg in een Netwerk van Netwerken (locatie: Grote Zaal)

Positieve gezondheid en herstel gaan uit van een multi-dimensioneel concept voor zorgbehoeften. Zorg is niet beperkt tot de bijdragen van ggz professionals om symptomen te verminderen. Gezondheid (of herstel) wordt ook bereikt door interventies in het dagelijks leven, op het gebied van participatie, zelfverzorging, zingeving. Samen zorgen ze voor een ervaring van herstel. Het proces naar gezondheid is een proces naar de ontwikkeling naar weerbaarheid. De niche voor succes is het dagelijks functioneren (niet de vaardigheden ontwikkeld tijdens opname of in het kantoor van de therapeut).

Als therapeutisch succes, betekent dat je succesvol bent in het dagelijkse leven, dan zijn de stakeholders in het dagelijkse leven ook de resources voor herstel. Mensen leven in een betekenisvolle omgeving: een netwerk van familie en gezinsleden, een wijk, een school, een voetbalploeg, een groep collega’s op werk. Ook de extra resources die kwetsbare mensen nodig hebben om te participeren, organiseren we best niet in een keten, maar in een netwerk van netwerken. Het gaat om de huisarts, het welzijnsdomein, de herstelacademie, de GGZ wijkteams of de GGZ specialistische hulp. Naast deze formele netwerkpartners heeft de wijk ook informele resources die een significante bijdrage kunnen leveren aan herstel: de lokale voetbalploeg, de parochie, het zangkoor of de wandelclub. Zij kunnen allen bijdragen aan herstel.

Mensen leven niet op een eiland. Ze zijn met elkaar verbonden. En deze verbondenheid creëert betekenis. Leven en hulpverlening, speelt zich af in netwerken van netwerken. FACT zorg kan een drijvende kracht zijn in deze netwerken.