Begeleid leren/Psychose en mondzorg (locatie: Bibliotheek)

Begeleid leren: maatschappelijke participatie door educatie

De adolescentie/jong volwassenheid is de levensfase waarin de meeste psychische problemen voor het eerst tot uiting komen. Meestal is het gevolg hiervan dat de educatieve ontwikkeling onderbroken wordt, dan wel voorgoed wordt afgebroken. Dit heeft vaak weer tot gevolg dat een ontwikkeling naar werk stagneert.

Professionals, werkzaam in FACT-teams, krijgen in de praktijk te maken met cliƫnten die een reguliere opleiding (gaan) volgen en daarbij extra begeleiding nodig hebben. Begeleid Leren, gericht op het ondersteunen van (jong)volwassenen met (ernstige) psychische problemen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding, biedt tools om aan de gewenste ondersteuning handen en voeten te geven. De afgelopen jaren is door de Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren van het lectoraat Rehabilitatie een Begeleid Leren Toolkit ontwikkeld en getest. In deze bijdrage wordt een aantal interventies uit de Begeleid Leren Toolkit (keuzemodule, individuele trajectbegeleiding, openheid geven, cognitieve functietraining, bondgenotengroep) met de deelnemers besproken.

 

Psychose en mondzorg

Een eerste psychose gaat naast psychotische symptomen veelal gepaard met negatieve symptomen en cognitieve achteruitgang. Deze klachten hebben doorgaans invloed om mensen hun dagelijks functioneren en zelfzorg. Zo weten we van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening w dat zij veelal een slechte leefstijl hebben en een verslechterde zelfzorg. De zorgstandaard psychose beveelt aan om aandacht te hebben voor een goede zelfzorg, al vanaf de eerste psychose, hierbij wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de mondzorg. De zorgstandaard geeft echter weinig handvatten voor de invulling van deze aandacht. Tijdens deze workshop wordt u bijgepraat over de mondzorg van jongeren na een eerste psychose en de behoefte die zij hebben aan ondersteuning bij dit thema.