Psychotherapie met mensen met EPA (locatie: Artiestenfoyer)

Psychologische behandeling is van groot belang voor het herstel van mensen met ernstig psychische aandoeningen (EPA). Individuele klachten, krachten en de persoonlijke (leef)omgeving beïnvloeden elkaar, waardoor de individuele hulpvraag sterk kan variëren over tijd. Een transdiagnostische en fasegerichte benadering is hierin belangrijk. Het argument ‘dat is in het verleden al ingezet en werkte niet’ mag geen belemmering vormen voor psychologische behandeling in een latere fase. Door o.a. het idee dat deze mensen te kwetsbaar zouden zijn voor psychotherapie dan wel vanuit angst bij therapeuten zelf om behandeling aan te gaan bij dergelijk complexe problematiek is er sprake van onder behandeling in deze doelgroep.

Onze boodschap in deze workshop is: Onthoud mensen met ernstig psychische aandoeningen geen psychotherapie!

Werk fasegericht, investeer in de therapeutische relatie, maak gebruik van de holding van het FACT team en pas evidence based behandelinterventies toe vanuit de diagnose specifieke richtlijnen en zorgstandaarden.

Specifiek zullen we aandacht hebben voor traumabehandeling bij psychose, schemagerichte groepstherapie en herstelgerichte ACT groepstherapie bij mensen met EPA. Er zal gewerkt worden met casuïstiek en praktische oefening.