Risicotaxatie: iets forensisch? (locatie: Unica)

In de workshop wordt stil gestaan bij wat risicotaxatie inhoudt en wat risicotaxatie niet alleen voor hulpverleners en cliënten in de forensische setting betekent, maar ook hoe deze nuttig kan zijn in andere settingen. In de workshop krijgt u handvatten om risico’s op grensoverschrijdend of ander problematisch gedrag in te schatten en dit te hanteren. Een muntje opgooien? Of hebben we meer te bieden…