Samenwerken in een wijk met verslaving, woonzorg, maatschappelijk werk en GGZ organisaties in één team (locatie: Lokaal 1b)

Een leuke uitdaging of een mer á boire

Sinds oktober 2018 proberen we in 3 gemeenten in Drenthe wijkgerichte zorg te bieden aan alle mensen in de wijk met ernstige psychiatrische problematiek. Samen met een enthousiast team dat is opgebouwd uit medewerkers vanuit Verslavingszorg (VNN), Woonzorg (Cosis), Maatschappelijk werk (Sedna) en de GGZ Drenthe proberen we dat wat nodig is te doen vanuit een herstelgerichte benadering. Vanuit onze visie dat we doen wat gewenst of nodig is, waarbij we het verhaal van de patient centraal stellen proberen we in Emmen iedereen in de wijken Angelslo en Emmerhout van de benodigde zorg te voorzien. Graag vertellen we over onze eerste ervaringen en geven we een in kijkje in onze keuken.