Slaaponderzoek bij mensen met EPA/Voorkomen van terugval bij depressie (locatie: Bibliotheek)

Slaaponderzoek bij mensen met EPA

Veel mensen met EPA hebben klachten over hun slaap. In de psychiatrie wordt daar over het algemeen weinig aandacht aan besteed omdat slapeloosheid (insomnie) wordt beschouwd als één van de symptomen, die met de remissie van de psychische stoornis vanzelf zal verdwijnen. Daarnaast overlappen de gevolgen van insomnie, zoals een afname van cognitieve vaardigheden, deels met psychopathologie.
Acute insomnie ontwikkelt zich vaak tot een comorbide – van de oorzaak onafhankelijke -chronische slaapstoornis. Zo blijkt er na een succesvolle behandeling van psychische aandoeningen in bijna de helft van de gevallen nog steeds sprake te zijn van slapeloosheid. Chronische insomnie heeft een sterke, negatieve invloed op lichamelijke gezondheid, kwaliteit van leven en psychische gesteldheid. Wat het laatste punt betreft: het vergroot het risico op de ontwikkeling van en terugval in verschillende psychische stoornissen, zoals stemmings- en angststoornissen en verslaving. Ook kan chronische insomnie de ernst van de psychische symptomen versterken, zoals impulsiviteit, depressiviteit en negatieve symptomen van psychotische stoornissen, en het herstel vertragen.
Psychische stoornissen en slapeloosheid vormen een negatieve, vicieuze cirkel. Het is daarom juist bij EPA-patiënten van belang consequent aandacht te besteden aan (klachten over) hun slaap. We hebben recentelijk in meerdere forensisch psychiatrische instellingen onderzoek gedaan naar insomnie-onderhoudende factoren, zowel op gedragsmatig als cognitief gebied. De resultaten van dit onderzoek bieden duidelijke aanknopingspunten voor zowel  de preventie als  behandeling van chronische slapeloosheid.

Voorkomen van terugval bij depressie

Terugval in een nieuwe depressieve periode na aanvankelijk herstel komt veel voor bij mensen die te maken hebben met stemmingsstoornissen. In deze lezing zal ik bespreken wat de rol is van de hersenen en cognitieve functies bij depressies en terugval daarin. Ik zal ook bespreken hoe we vanuit het hersenonderzoek therapieën voor terugval kunnen verbeteren en persoonsgerichter kunnen maken. De rol van de hersenen bij problemen in emotie-regulatie, piekeren, en cognitieve controle wordt besproken en in verband gebracht met kwetsbaarheid voor depressie en terugval.