Specialisten Samen in de Wijk (locatie: Balkon 2 Bioscoop)

GGZ NHN heeft gekozen voor een plan genaamd “SSIW – Specialisten Samen In de Wijk” – dit staat voor een geïntegreerd behandelkader voor cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord.

SSIW past binnen de nieuwe visie op gezondheid, de positieve gezondheid, die ook in de GGZ belangrijk wordt gevonden. Een visie die uitgaat van gezondheid en ieders vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren ten opzichte van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Dit sluit nauw aan op de herstelvisie.

Het gaat tevens om wijkgerichte zorg, dicht in de omgeving van de cliënt, naasten en naastbetrokkenen en samenwerkingspartners in de wijk, zoals de huisarts, POH GGZ en sociale wijkteams. SSIW legt accent op nabijheid en zichtbaarheid in de wijk zodat de zorg die benodigd is flexibel georganiseerd kan worden, samen met anderen. De inzet van SSIW is de zorg te verbeteren door geïntegreerde en doelgerichte behandelingen te bieden.

SSIW ging gepaard met een omvangrijke reorganisatie binnen GGZ NHN. Er zijn nieuwe GGZ-teams gevormd, elk met een gemêleerde samenstelling van professionals. Op die manier werken we met breed samengestelde, multidisciplinaire teams.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat de specialistische kennis en expertise behouden blijft en voor alle cliënten kan worden aangewend. Om die reden zijn de Expertnetwerken opgericht, die met elkaar zorg dragen voor kennisverzameling, kennisverdieping en kennisverspreiding.

Om de stand van zaken in beeld te houden zijn er in 2018 startmetingen uitgevoerd bij alle GGZ-teams en de Regio-teams, uitgevoerd door een intern auditteam van 8 personen. Hiervoor is een zogenoemde SSIW-schaal ontwikkeld, grotendeels gebaseerd op de FACT-schaal.

Wij nemen u in een workshop graag mee in onze gedachtenvorming, keuzes en uitkomsten tot nu toe.