Steeds meer kinderen kunnen thuis blijven wonen (locatie: Unica)

Kindermishandeling en –verwaarlozing zijn in onze samenleving nog altijd een veel te veel voorkomend verschijnsel. Nu is iedere ouder potentieel in staat te mishandelen. Ook de goed opgeleide, prettig levende GGZ-professional kan als ouder ongewild in deze situatie terecht komen. Allerlei risicofactoren zijn bekend. De mensen die  in zorg zijn bij  FACT-teams hebben de pech dat bij hun de risicofactoren nogal opstapelen. Te denken valt aan psychische kwetsbaarheid, nare ervaringen in de jeugd, kwetsbare sociale omstandigheden en kinderen met kwetsbaarheden. Dit zijn allemaal factoren die bij mensen  in FACT-zorg vaker dan gemiddeld voorkomen. De kans op kindermishandeling nu of in de toekomst is daardoor dus groter dan gemiddeld. Als kindermishandeling in een gezin plaatsvindt, weten we ook dat er zoveel schaamte en angst omheen zijn dat niemand buiten het gezin er iets van merkt. En we weten dat als deze spanning er is behandeling van andere problematiek minder goed werkt.

Waardevrij bespreekbaar kunnen maken, preventie, voorlichting, begeleiding en behandeling bieden mogelijkheden om in FACT voor jeugdigen als voor volwassenen doorbraak te bereiken mbt kindermishandeling. Dat kan liggen op het terrein van voorlichting bij patiënten die nog geen of al wel kinderen hebben tot behandeling van patiënten die zelf mishandeld zijn.

Gaan we richting 0 uit huis geplaatste kinderen?