Storytelling (locatie: Anne de Vries)

De workshop ‘Storytelling’ is een interactieve workshop. Het geeft een beeld van hoe Verslavingszorg Noord Nederland vormgeeft aan de begrippen ‘Hoop en Perspectief’ en hoe zij daar gebruikt maakt van levende verhalen. Verhalen geven houvast aan cliënten, maar het is ook een middel om feedback te krijgen van cliënten die waardevol is voor de organisatie. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Verslavingszorg heeft hiermee ervaring mee opgedaan en wil daarover in gesprek.

Storytelling wordt op vele manieren toegepast. Het is uitermate geschikt om een toekomstbeeld te schetsen. Op deze manier wordt een verandering tastbaar en beeldend. Binnen Verslavingszorg Noord Nederland is uitgebreid ervaring opgedaan met het toepassen verhalen voor clienten, personeel en beleidsmedewerkers. Doormiddel van trainingen worden vrijwilligers opgeleid door professionals en ervaringsdeskundigen om hun herstelverhaal te vertellen. Inmiddels zijn er vijftig verhalenvertellers, sommigen gaan verder en ontwikkelen zich door en worden ervaringsdeskundige of professional in de zorg.  Voor anderen voegt het voldoende waarde, dat het persoonlijke verhaal helpend is voor anderen.