This is how it works! (locatie: Kleine Bioscoop)

Bij FACT-jeugd wordt het netwerk actief betrokken om de vastgelopen ontwikkeling van een jongere met complexe problematiek weer op gang te krijgen. Vaak zijn deze jongeren al jaren bekend met hulpverlening, en is er al van alles geprobeerd zonder constructief resultaat. Deze kinderen komen veelal uit instabiele gezinnen waarbij ouders belast zijn met hun eigen persoonlijke problematiek. Iedereen is aan het overleven.

Hoe kunnen we van een kind verwachten om zich open te stellen voor behandeling en begeleiding als het thuis nog zo instabiel is? Daartoe is een emotioneel beschikbare ouder nodig.

Bij het FACT-jeugdteam Meppel werken we  met zeer intensieve behandeltrajecten voor de jongeren. Hierbij is een intensieve samenwerking essentieel tussen de therapeut en gezinsbehandelaren die de behandeling/begeleiding voor de jongere en het systeem vormgeven.

Soms is het noodzakelijk om een ouder in therapie te nemen om weer emotioneel beschikbaar te kunnen zijn waardoor het hulpverleningsproces rondom de jongere ook daadwerkelijk weer mogelijk gaat zijn.  Systemische interventies moeten dan parallel lopen aan het behandel/begeleidingsaanbod met de interventies voor de jongere.

Bij deze presentatie  zal aan de hand van een casus toelichting gegeven worden op  deze werkwijze, waarbij duidelijk zal worden dat deze werkwijze tot het vlottrekken van een twee-jaar durende impasse van de ontwikkeling van de jeugdige heeft geleid (EMDR/CGT voor de jongere, exposure op de leefgroep, systemische begeleiding aan ouders (en brusjes) en de begeleiders op de leefgroep en EMDR/CGT voor de ouder).