Verhaal van bewonersregie: zorgzaam Gasselternijeveen (locatie: Anne de Vries)

CMO STAMM zet zich in voor burgerinitiatieven die zorg, hulp en aandacht dichtbij willen organiseren. Bewoners nemen in toenemende mate een regierol op zich. Dit zien we terug in Zorgcoöperaties, Dorpsloketten voor hulp, steun, zorg en aandacht aan elkaar en andere vormen van Nieuw Naoberschap. Initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond, zoals bijvoorbeeld De Sociale Huiskamer van Gasselternijveen.

Al deze projecten bundelen lokale (zorg)kracht voor elkaar, waar mogelijk en waar nodig in nauwe samenwerking met professionele partners. Hiermee bieden ze nieuw perspectief voor de toekomst. Zo ontstaan krachtige dorpen en wijken waarin alle inzet is gericht op een vitale, sterke leefomgeving.

Wat betekent deze ontwikkeling voor inwoners, voor professionals in de zorg en hoe krijgt samenwerking met deze nieuwe initiatieven vorm?

In deze workshop komen voorbeelden, valkuilen, kennis, ervaring en het voorbeeld van Gasselternijveen aan bod!