Vertelspel

Met deze gesprekstool krijgt de cliënt meer grip op zijn/ haar herstelproces. De  (herstel) doelen en acties van de cliënt worden concreet, wat (mede) richting geeft aan de behandeling .

Het Vertelspel is een gesprekstool waarmee cliënt en ervaringswerker op speelse wijze in gesprek gaan over levensgebieden vanuit herstelbegrippen.

Samen kijken en concreet maken:

“Welke acties zijn nodig om (herstel) doelen te realiseren?”

Deze herstelgerichte interventie won in 2016 de Prijs van Beste Idee van GGZ Drenthe.