Vertelspel (locatie: Artiestenfoyer)

Met deze gesprekstool krijgt de cliënt meer grip op zijn/ haar herstelproces. De  (herstel) doelen en acties van de cliënt worden concreet, wat (mede) richting geeft aan de behandeling. Het Vertelspel is een gesprekstool waarmee cliënt en ervaringswerker op speelse wijze in gesprek gaan over levensgebieden vanuit herstelbegrippen.

Samen kijken en concreet maken: “Welke acties zijn nodig om (herstel) doelen te realiseren?”

Deze herstelgerichte interventie won in 2016 de Prijs van Beste Idee van GGZ Drenthe.