Victimisatie/verschillende effecten van verslaving

Verschillende effecten van verslaving

Vrouwen vormen nog altijd een duidelijke minderheid binnen justitiële en forensische zorginstellingen, maar hun aantal is groeiende. Nagenoeg alle instrumenten en behandelmethoden die worden toegepast in de justitiële keten zijn echter vooral ontwikkeld en onderzocht voor mannen en het is onduidelijk of de huidige interventies wel voldoende gender-sensitief zijn. Verslaving is een belangrijke risicofactor voor terugval in overlastgevend of delictgedrag. We weten echter nog niet goed welke verschillen er zijn tussen mannen en vrouwen, wat betreft type middelen, voorgeschiedenis en effect op hun gedrag. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen sneller verslaafd raken bij stress of traumatische ervaringen en dat zij fysiek anders reageren op middelen dan mannen.

In deze presentatie zal Vivienne de Vogel ingaan op welke wijze verslavingen bij vrouwen gerelateerd zijn aan delictgedrag en hoe de forensische behandeling het beste vorm dient te krijgen. Hierbij zal ze onderzoeksresultaten presenteren van een multicenter studie naar 275 vrouwen en 275 mannen in de forensische zorg. Daarnaast zal ze aan de hand van een casus van een vrouw met verslavingsproblematiek illustreren hoe complex de forensische behandeling in de praktijk soms is en wat hoopvolle richtingen voor behandeling zijn.