Wet verplichte GGZ: moeten of mogen?(locatie: Lokaal 1b)

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking treedt. De Wvggz komt in de plaats van de Wet Bopz die na een overgangsperiode volledig zal vervallen. Onder de Wet Bopz is verplichte zorg, zoals een dwangbehandeling of een vrijhedenbeperking, alleen mogelijk in een klinische setting. Onder de Wvggz zal dat veranderen en ontstaat de mogelijkheid van verplichte zorg in de thuissituatie. De gedachte is dat op die manier een gedwongen opname beter kan worden voorkomen. De mogelijkheid van verplichte zorg in de thuissituaties is onbekend terrein en roept – zeker binnen FACT-teams – de nodige vragen op. Welke onvrijwillige interventies zijn eigenlijk geschikt in een ambulante setting? Hoe waarborg je de veiligheid van de patiënt, de zorgverleners en de huisgenoten? Ben je als ambulante zorgverlener verplicht onvrijwillige zorg in de thuissituatie te verlenen? In deze workshop geeft Gerard Beernink (advocaat in dienst van GGZ Drenthe) een korte introductie over de Wvggz gegeven om daarna vooral stil te staan bij de juridische betekenis hiervan voor FACT-teams. In de workshop zal ruimte zijn voor vragen en discussie.